ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630234
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  630234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่เดี่ยว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphaideuw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านไผ่เดี่ยว
ตำบล :
  วัดโบสถ์
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  035-440119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  sp1-092@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเก้าสุพรรณิการ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 21:00:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว


นายมานิตย์ ดวงดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน