ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630240
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  630240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านกล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbankluay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านกล้วย
ตำบล :
  บ้านกร่าง
อำเภอ :
  ศรีประจันต์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72140
โทรศัพท์ :
  035-561342
โทรสาร :
  035-561342
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  bk077@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านกร่างศรีประจันต์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกร่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:49:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย


นายทะนง พุทธจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน