ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630245
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  630245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดงขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongkeeleg
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดงขี้เหล็ก
ตำบล :
  วังหว้า
อำเภอ :
  ศรีประจันต์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72140
โทรศัพท์ :
  035-455027
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ้านกร่างศรีประจันต์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:03:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก


นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน