ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630248
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  630248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhoaycharean school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยเจริญ
ตำบล :
  วังน้ำซับ
อำเภอ :
  ศรีประจันต์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72140
โทรศัพท์ :
  035463101
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24มิ.ย.2495
อีเมล์ :
  hirun2331@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำซับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 13:45:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ


นายสมยศ ทองริด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน