ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630268
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  630268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีประจันต์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBALSRIPRACHANT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหัววัง
ตำบล :
  ศรีประจันต์
อำเภอ :
  ศรีประจันต์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72140
โทรศัพท์ :
  035-581059
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีประจันต์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:10:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์


นายนิรุตต์ เข็มเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน