ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัปรสเทศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630272
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010149
รหัส Obec 6 หลัก :
  630272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสัปรสเทศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Supparostes
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังยาง
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  ศรีประจันต์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72140
โทรศัพท์ :
  035-581516
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  watsupparostes.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลวังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:29:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสัปรสเทศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัปรสเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน