ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630274
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  630274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าพระเจ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpaprajao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านป่าพระเจ้า
ตำบล :
  ปลายนา
อำเภอ :
  ศรีประจันต์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72140
โทรศัพท์ :
  035-463527
โทรสาร :
  035-463527
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/2481
อีเมล์ :
  watpaprajaosc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลายนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:33:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า


นายประสาน พุ่มเข็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน