ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630280
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  630280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสองพี่น้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsongpinong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกลาง
ตำบล :
  ต้นตาล
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  035472648
โทรสาร :
  035472648
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2445
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09:05:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง


นายธเนศ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน