ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ขาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630285
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  630285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่ขาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpaikhad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านไผ่ขาด
ตำบล :
  ศรีสำราญ
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  0899195105
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  varanon53@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่ขาด


นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ขาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน