ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630293
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  630293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพพิทักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Theppitak School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเทพพิทักษ์
ตำบล :
  ทุ่งคอก
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  0-3544-0047
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวรรณสาธุกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งคอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:12:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์


นายภิรมย์ ขำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน