ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630295
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  630295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUAKHAW SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบัวขาว
ตำบล :
  ทุ่งคอก
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  35838222
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งคอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:27:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวขาว


นายพงศกร เมฆฉาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน