ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630317
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  630317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคก 7 ลูก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokjedlok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคก 7 ลูก
ตำบล :
  บางตาเถร
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มท่าจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:40:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก


นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน