ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630320
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  630320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางสาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangsam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบางสาม
ตำบล :
  บางตะเคียน
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  35584038
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ต.ค.2464
อีเมล์ :
  sri.2510@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนท่าจีนสองพี่น้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:25:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางสาม


นายธงชัย หลิมทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน