ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630321
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  630321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทองประดิษฐ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thongpadit school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจิกหมู่
ตำบล :
  บางเลน
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  035-440041
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กันยายน 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทศมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:54:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์


นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน