ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630323
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  630323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่นพรัตน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmainopparat school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนกลาง
ตำบล :
  เนินพระปรางค์
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  35530242
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มทศมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เนินพระปรางค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์


นายธงชัย ตันไชยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน