ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630327
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  630327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rangbuatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกุ่ม
ตำบล :
  บ้านกุ่ม
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  084-0665957
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิ.ย.2466
อีเมล์ :
  rangbuatong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มท่าจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุพรรณบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 06:10:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)


นายชาตรี โพธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน