ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630332
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  630332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Artonsungkawattana 1Watladbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลาดบัว
ตำบล :
  บ้านช้าง
อำเภอ :
  สองพี่น้อง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72110
โทรศัพท์ :
  0861691500
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -ท่าจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:57:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวผู้อำนวยการโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน