ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสะเดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630334
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030115
รหัส Obec 6 หลัก :
  630334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองสะเดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGSADAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองสะเดา
ตำบล :
  หนองสะเดา
อำเภอ :
  สามชุก
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/07/2466
อีเมล์ :
  nsd129school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสะเดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:58:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองสะเดา


นายสันติ แสงสุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสะเดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน