ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630345
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030112
รหัส Obec 6 หลัก :
  630345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองสังข์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongsungthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองสังข์ทอง
ตำบล :
  หนองผักนาก
อำเภอ :
  สามชุก
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72130
โทรศัพท์ :
  0-3596-9892
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2503
อีเมล์ :
  nst_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองผักนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 10:12:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง


นายวิจิตร เศรษฐสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน