ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630347
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030094
รหัส Obec 6 หลัก :
  630347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่สระพลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maisraploy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองหัวรัง
ตำบล :
  บ้านสระ
อำเภอ :
  สามชุก
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2485
อีเมล์ :
  sraploy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย


นายสุภาพ สุขเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน