ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางขวาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630350
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030099
รหัส Obec 6 หลัก :
  630350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางขวาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbangkhwak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปากคลองบางขวาก
ตำบล :
  ย่านยาว
อำเภอ :
  สามชุก
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72130
โทรศัพท์ :
  035-434026
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ก.ค. 2466
อีเมล์ :
  watbangkhwak@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองสามชุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามชุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:50:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางขวาก


นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขวาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน