ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งแฝก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630353
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030101
รหัส Obec 6 หลัก :
  630353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งแฝก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattungfag school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่งแฝก
ตำบล :
  วังลึก
อำเภอ :
  สามชุก
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72130
โทรศัพท์ :
  035681281
โทรสาร :
  035681281
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2482
อีเมล์ :
  school@tfs.in.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังลึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:59:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งแฝก


นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน