ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630364
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  630364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปทุมสราวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pathumsarawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาลาว
ตำบล :
  อู่ทอง
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  035553041
โทรสาร :
  035553041
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กรกฎาคม 2485
อีเมล์ :
  nalao12@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้าวอู่ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:12:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปทุมสราวาส


นายชูชาติ รักอู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมสราวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน