ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทราวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630373
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020090
รหัส Obec 6 หลัก :
  630373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทราวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchanthrawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกระจัน
ตำบล :
  กระจัน
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  35460553
โทรสาร :
  035460553
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/06/2482
อีเมล์ :
  wcw_035@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระยาจักร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทราวาส


นายสมบัติ กาบแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน