ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630375
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  630375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกยายเกตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Khogyaikate
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกยายเกต
ตำบล :
  เจดีย์
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  35481013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2480
อีเมล์ :
  maemod04@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนถ้ำเสืออู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:44:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน