ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630391
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  630391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจรเข้สามพัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannchorakhesamphan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านจรเข้สามพัน
ตำบล :
  จรเข้สามพัน
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  chinjung-ab01@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:09:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน


นายตรีเพชร มากระจัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน