ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630397
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  630397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่สิทธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmaisittawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหางตลาด
ตำบล :
  ยุ้งทะลาย
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  081 2939051
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  swschool57@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยุ้งทะลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13:38:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส


นางสาวบังอร จงสมจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน