ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630405
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  630405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donmaklua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าตะเกียง
ตำบล :
  ดอนมะเกลือ
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72220
โทรศัพท์ :
  035432007
โทรสาร :
  035432007
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  Donmaklua@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนมะเกลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:03:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)


นางรัชฎา พงษ์ประยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน