ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขากำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630417
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  630417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขากำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhowkampang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเขากำแพง
ตำบล :
  ดอนคา
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  35437524
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2513
อีเมล์ :
  ple_hong@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.สพ.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 14:56:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขากำแพง


นางดวงใจ บัวงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน