ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630423
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030123
รหัส Obec 6 หลัก :
  630423
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระถิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkrathin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองกระถิน
ตำบล :
  ทัพหลวง
อำเภอ :
  หนองหญ้าไซ
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72240
โทรศัพท์ :
  035446568
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09:15:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระถิน


นายสังวาล มุขทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระถิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน