ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630426
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030136
รหัส Obec 6 หลัก :
  630426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองทราย
ตำบล :
  หนองราชวัตร
อำเภอ :
  หนองหญ้าไซ
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72240
โทรศัพท์ :
  035-960206
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ส.ค. 2482
อีเมล์ :
  watnongsai.school1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองราชวัตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2561 เวลา 12:39:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองทราย


นายมานพ กาฬภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน