ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630439
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030118
รหัส Obec 6 หลัก :
  630439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansatoei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสระเตย
ตำบล :
  แจงงาม
อำเภอ :
  หนองหญ้าไซ
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72240
โทรศัพท์ :
  0625656269
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  bansatoeischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจงงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระเตย


นายอดุลย์ ภูฆัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน