ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630447
รหัส Smis 8 หลัก :
  72012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  630447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กรรณสูตศึกษาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kannasootsuksalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน0
ตำบล :
  รั้วใหญ่
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  0-3552-5629
โทรสาร :
  0-3552-5633
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2441
อีเมล์ :
  ks@kannasoot.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตนเรศวร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รั้วใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 11:18:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย


นายราชันย์ ทิพเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน