ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 7 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630450
รหัส Smis 8 หลัก :
  72012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  630450
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตลิ่งชันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Talingchanwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนกระรอก
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72230
โทรศัพท์ :
  035-528580
โทรสาร :
  035-528581
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/02/2523
อีเมล์ :
  montana_2501@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตนเรศวร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14:31:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา


นายทักษิณ อารยะจารุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน