ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630454
รหัส Smis 8 หลัก :
  72032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  630454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อกรุวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bokruwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อกรุ
ตำบล :
  บ่อกรุ
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  035575191
โทรสาร :
  035575191
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  bokruwittaya@borkruwittaya.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อกรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:34:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา


นายสุขวิทย์ ปู้ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน