ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอู่ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630475
รหัส Smis 8 หลัก :
  72022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  630475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อู่ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  u-thong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน
ตำบล :
  อู่ทอง
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72160
โทรศัพท์ :
  035551046
โทรสาร :
  035565601
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มีนาคม 2497
อีเมล์ :
  uthongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้าวอู่ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอู่ทอง


นางสาวพิกุล ้เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน