ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630477
รหัส Smis 8 หลัก :
  72022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  630477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระยายโสมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srayaisomwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสระยายโสม
ตำบล :
  สระยายโสม
อำเภอ :
  อู่ทอง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72220
โทรศัพท์ :
  035559056
โทรสาร :
  035559400
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  srayaisomwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทวารวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระยายโสม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 02:20:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา


นางพรลักษณ์ สุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน