ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามควายเผือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180005
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  180005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสามควายเผือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsamkwaiphuak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสามควายเผือก
ตำบล :
  สามควายเผือก
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-289940
โทรสาร :
  034289940
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  skpschool612@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นฐ. 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามควายเผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:37:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสามควายเผือก


นายชัยณรงค์ ยงยิ่งเชาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามควายเผือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน