ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180010
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  180010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดปลาเค้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LADPLAKAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านลาดปลาเค้า
ตำบล :
  บางแขม
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-253880
โทรสาร :
  034253880
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/08/2465
อีเมล์ :
  lpknpt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแขม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:09:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า


นายสามารถ แจ้งธรรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน