ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำพยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180011
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  180011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำพยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLAMPAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านลำพยา
ตำบล :
  ลำพยา
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-251673
โทรสาร :
  034251673
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฏาคม 2476
อีเมล์ :
  sch019@esanpt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครนครปฐม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:10:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำพยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน