ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเสือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180018
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  180018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเสือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WUDNONGSEU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองเสือ
ตำบล :
  หนองดินแดง
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-286651 , 03
โทรสาร :
  034-286930
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2471
อีเมล์ :
  nong-suea@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองดินแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 21:08:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเสือ


นายสุริยันต์ สุวรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน