ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180020
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  180020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่ห้วยลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmaihvayluek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยลึก
ตำบล :
  สวนป่าน
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-300680
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/09/2490
อีเมล์ :
  watmai2007@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นฐ.เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนป่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:34:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก


นายชาญกิจ ผูกพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน