ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180024
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  180024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathubrak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองหมา
ตำบล :
  โพรงมะเดื่อ
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-377036 ,
โทรสาร :
  034-377296
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพรงมะเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:59:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)


นายสุจริต อกตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน