ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180028
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  180028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกะโดน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkadon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองกะโดน
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  032-293408
โทรสาร :
  032293408
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  prasit551111@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ขยายโอกาส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:39:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกะโดนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะโดน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน