ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180031
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  180031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Ngu Lueam (Prajarath Bamrung) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองงูเหลือม
ตำบล :
  หนองงูเหลือม
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-209230
โทรสาร :
  034-209230
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  nongngoo56@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปฐมนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 14:19:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)


นายเอกนิษฐ์ ปริสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน