ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทัพหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180032
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  180032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทัพหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattuplung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทัพหลวง
ตำบล :
  ทัพหลวง
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-100544
โทรสาร :
  034-100544
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/10/2477
อีเมล์ :
  tuprung2003@thaimail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  adsl
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09:48:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทัพหลวง


นางปวริศา บุญรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน