ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180035
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  180035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATWANGTAKUSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังตะกู
ตำบล :
  วังตะกู
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-261504
โทรสาร :
  034261504
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2463
อีเมล์ :
  watwangtakuschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่้วนจังหวัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:19:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)


ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธ โคเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน