ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180037
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  180037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหัวพรหม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAANTUNGHUAPROM School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งหัวพรหม
ตำบล :
  หนองปากโลง
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปากโลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10:14:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม


นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน