ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180040
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  180040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระประโทณเจดีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Phraprahtone Jedee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  พระประโทน
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-306073
โทรสาร :
  034-306073
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/08/2477
อีเมล์ :
  w.ppt.scool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครปฐม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 21:03:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์


นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน