ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180043
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  180043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laungpochamwattakonganusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสระหลวง
ตำบล :
  บ่อพลับ
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-244011
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  sch022@esanpt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อพลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์


นายจรูญ สุทธาพิทักษ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน